GBS.NET Kullanıcı Klavuzu

Bu kılavuz, GBS’de yer alan mikro ve toplulaştırılmış veri talepleri ile Çalışma ve Araştırma Merkezi’nde çalışma yapılabilmesi için randevu almaya ilişkin bilgi sunmak üzere hazırlanmıştır.

GBS Arayüz Kullanım Kılavuzu

GBS’de yer alan veriler ile makro analizler gerçekleştirmek üzere tasarlanan GBS arayüzünün kullanımına ilişkin bilgi sunmak üzere hazırlanmıştır.

GBS Arayüz Eğitimi (Sunum)

27-30 Nisan 2021 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez birimleri, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına verilen eğitime ait sunumdur.

GBS Arayüz Eğitimi (Eğitim Videosu)

27-30 Nisan 2021 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez birimleri, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına verilen eğitime ait sunum videosudur.

Girişimci Bilgi Sistemi Kullanım Raporu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Verilerini Kullanım ve Paylaşım Yönergesi’nde yer alan “Veri Karşılama Kuralları” çerçevesinde, GBS kullanımı incelenmiş ve kullanıcı hareketleri istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.