Ulusal Sanayi Veri Master Planı

Bu doküman 11. Kalkınma Planı’nda yer alan “311.1. İmalat sanayisine ilişkin veriye dayalı analiz ve planların yapılması, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin düzenli izlenmesi amacıyla, sektör ve firma düzeyinde toplanacak verilerin kapsamı, toplanma yöntemi ve analizine ilişkin Ulusal Sanayi Veri Master Planı hazırlanacaktır” ibaresi gereğince 2021 yılı sonu itibarıyla oluşturulmuştur.

GBS Kullanım Raporu 2021

GBS Kullanım Raporu, GBS Verilerini Kullanım ve Paylaşım Yönergesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Bakanlık tarafından her yıl GBS Kullanım Raporu yayımlanır.” hükmü kapsamında hazırlanmıştır.

GBS.NET Kullanıcı Klavuzu

Bu kılavuz, GBS’de yer alan mikro ve toplulaştırılmış veri talepleri ile Çalışma ve Araştırma Merkezi’nde çalışma yapılabilmesi için randevu almaya ilişkin bilgi sunmak üzere hazırlanmıştır.

GBS Arayüz Kullanım Kılavuzu

GBS’de yer alan veriler ile makro analizler gerçekleştirmek üzere tasarlanan GBS arayüzünün kullanımına ilişkin bilgi sunmak üzere hazırlanmıştır.

GBS Arayüz Eğitimi (Sunum)

27-30 Nisan 2021 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez birimleri, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına verilen eğitime ait sunumdur.

GBS Arayüz Eğitimi (Eğitim Videosu)

27-30 Nisan 2021 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez birimleri, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına verilen eğitime ait sunum videosudur.