GBS kapsamında kamu kurum ve kuruluşların idari kayıtlarında yer alan mevcut veri setleri kullanılarak yeni veri setleri üretilebildiği gibi, farklı kurumlar tarafından yayımlanan veriler de daha geniş kapsamda elde edilmektedir.

GBS’de yer alan tüm veri setlerinin kapsamı ve kullanılan hesaplama yöntemleri hakkında metaveri hazırlanmıştır.

Metaveri ve ayrıntılı veri alanlarına ulaşmak için:

Metaveri

Ayrıntılı Veri Alanları