Mikro Veri Talep Formu

Girişimci Bilgi Sisteminde yer alan verilerle yapılacak çalışmanın detayının tanımlandığı GBS.Net uygulaması üzerinden online olarak doldurulacak formdur.

Veri Karşılama Kuralları

Girişimci Bilgi Sisteminde yer alan verilerin toplulaştırılmış şekilde paylaşılmasında izlenecek yol haritasını belirler.

KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

10/7/2018 tarihli ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388/B maddesinin birinci fıkrasının (ç) (j) ve (k) bentlerinde Bakanlığımıza, işletmelere ait çeşitli verilerin ilgili kamu ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden temin edilerek bu verilerle istatistikler ve analizler üretmek ve paylaşmak için bir bilgi sistemi oluşturulması görevi verilmiştir.