Girişimci Bilgi Sistemine (GBS) Bakanlığımız Sanayi Sicil veritabanında yer alan verilerin yanı sıra 7 farklı paydaş kurumdan alınan veriler entegre edilmiştir.

Paydaş kurumlarımız:

Ticaret Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
KOSGEB
Türk Patent ve Marka Kurumu
Tübitak
Tüik

GBS, genişletilebilir esnek bir yapıda tasarlanmış olup, farklı kurumlardan alınacak yeni veri setlerinin entegrasyonuna imkan sağlamaktadır. Sistemde yer alan veri alanlarına metaveri başlığında yer verilmiştir.