Ulusal Verimlilik istatistikleri kapsamında yayımlanan göstergeler ile sanayi ve hizmet sektörleri kapsamında güvenilir, karşılaştırılabilir ve süreklilik arz eden bir veri seti sağlanmaktadır.